ENIGMA jest promocją polskiej teraźniejszości, historii, sportu, języka; polskiej twórczości (w tym muzyki); polskiej myśli technicznej (matematycznej, informatycznej); projekcją World Expo 20XX; zawiera elementy patriotyczne; ma również cel dydaktyczny. Jest formą sztuki, składnikiem kultury.

ENIGMA powstała w Polsce, z potrzeby serca i ku pokrzepieniu serc, z narodowej dumy. Jest polską flagą (marką) widoczną na całym świecie, czytelnym przekazem. Wydanie (2018r.) zbiegło się z 100.rocznicą odzyskania niepodległości. Wymaga uzupełnienia i rozbudowy. Prosimy o wsparcie projektu:

Bank Pekao SA

ELEKTRO Poland

konto: 52 1240 3060 1111 0010 8752 6203

z dopiskiem "ENIGMA".

Wszystkim donatorom bardzo dziękujemy!